ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Καινοτόμος Ψηφιακός Πομπός Ολοκληρωμένων Συστημάτων – HIDIT

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση σε τεχνολογία CMOS 28 nm, ενός καινοτόμου πλήρως ψηφιακού πομπού (all-digital transmitter) για ασύρματα πρωτόκολλα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τύπου Bluetooth LE, Zigbee. Ο προτεινόμενος πομπός χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, χαμηλή πολυπλοκότητα, εύκολη προσαρμογή στην εκάστοτε εφαρμογή και ευελιξία στη χρήση. Η πλήρως ψηφιακή αρχιτεκτονική εμφανίζει μειωμένη στατική κατανάλωση, χαμηλό κόστος ανάπτυξης καθώς τα ψηφιακά κυκλώματα απαιτούν μικρότερη επιφάνεια πυριτίου και εν γένει λιγότερο χρόνο σχεδίασης, προσφέρει μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησης του συστήματος, έμφυτη γραμμικότητα στο μεταδιδόμενο σήμα και τέλος συμβατότητα με πολλαπλά πρωτόκολλα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Συμμετέχοντες φορείς: